Zemljani radovi na postrojenju otpadnih voda, Buljarica

Godina izgradnje:
Decembar 2014. godine.

Lokacija:
Buljarica, Crna Gora.

Investitor:
Opština Budva.

Opis:
Zemljani radovi na postrojenju otpadnih voda Buljarica.