O nama

Firma "Condor company" d.o.o osnovana je 1992. godine u Derventi (Republika Srpska), a njeno sedište je preneseno 2010. godine u Budvu (Crna Gora). "Condor company" Budva je registrovana u Privrednom sudu u Podgorici pod brojem 5-0564182/003 pod šifrom delatnosti 4120 i poseduje licence:

  1. licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima, objektima saobraćaja, podzemnim objektima, tunelima i geotehnickim objektima br : 01-46/2.
  2. licenca za izvođenje radova na instalacijama, uređajima i postrojenjima vodovoda i kanalizacije br: 01-1436/2
  3. licenca za izvođenje radova na konstrukcijama za objekte hidrotehnike i radova na uređenju terena br: 01-770/2
  4. licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje i radova na konstrukcijama za objeke saobraćaja br: 01-512/2
  5. licenca za izvođenje geodetskih radova br: 01-609/2
  6. licencu za izradu geodetskih podloga br: 01-1221/2

Osnovna delatnost firme je izvodjenje radova u građevinarstvu. Izvođenjem radova na poslovno-stambenim objektima, industrijskim objektima, kanalizacionim sistemima i hidrotehničkim objektima. "Condor company" izrasta u firmu koja svojim kvalitetom, usvojenim tehnologijama, obučenosti radne snage moze da odgovori zahtevima savremenog građevinarstva.

Uspešnim izvođenjem niza projekata naša firma je postala prepoznatljiva na tržištu građevinarstva Republike Crne Gore.