KontaktVaše ime i prezime:
Vaša e-mail adresa:
Vaša poruka:
Anti Spam
 

CONDOR D.O.O. BUDVA
Filipa Kovačevića 45, Rozino
85310, Budva, Montenegro

PIB: 02776014
PDV: 81/31-02865-3
HIPOTEKARNA BANKA: 520-9480-56
NLB Montenegrobanka: 530-190337-35
Societe Generale Montenegro: 550-16185-28

Info/Office: condorcompanybudva@gmail.com 

Izvršni direktor
Vitomir Tošić +382 (0) 68 454 335

Finansijski i administrativni sektor
Bojana Tešević +382 (0) 68 015 335

Sektor građevinske operative
Vladimir Jović +382 (0) 68 037 335

Geodetski sektor
Goran Kartal +382 (0) 68 028 335

Tehnička priprema
Jovan Menićanin +382 (0) 68 014 335