Stambeni objekat sa delatnostima, Podgorica

Period izgradnje:
Januar - Jun 2015. god.

Lokacija:
Podgorica, Crna Gora.

Investitor:
Adv. Nikola Martinović

Opis:
Iskopi, izolaterski radovi i grubi građevinski radovi na izgradnji stambenog objekta Su+P+4 sa garažom, BGRP 1000 m2.