Stambena vila Spas, Budva

Period izgradnje:
Mart - april 2015. god.

Lokacija:
Budva, Crna Gora .

Investitor:

Aleksandar Markin.

Opis:
Grubi građevinski radovi na bazenima, potpornim zidovima i pomoćnom objektu sa kompletnim uređenjem terena vile.