Stambena vila, Kumbor

Godina izgradnje:
Jun - Jul 2014. god.

Lokacija:
Kumbor, Crna Gora.

Investitor:
Sequoia doo, Budva.

Opis:
Grubi grańĎevinski radovi na izradi stambenog objekta BGRP=1000 m2, spratnosti Po+P+2.