Rekonstrukcija mosta, Virpazar

Godina izgradnje:
Jul - Decembar 2015.

Lokacija:
Virpazar, Crna Gora.

Investitor:
Direkcija javnih radova.

Opis:
Rekonstrukija mosta koji premošÄ‡ava reku 'Crmnicu' u Virpazaru.