Rekonstrukcija i dogradnja manastira Presvete Bogorocice, Lastva

Godina izgradnje:
Decembar 2014. godine

Lokacija:
Lastva, Crna Gora.

Investitor:
Srpska pravoslavna crkva.

Opis:
Rekonstrukcija i dogradnja manastira 'Presvete bogorodice'.