Regulacija potoka Slatava, Buljarica

Period izgradnje:
Jul - Avgust 2014. god.

Lokacija:
Buljarica, Crna Gora.

Investitor:
Opština Budva.

Opis:
Preusmjeravanje toka potoka Slatave u AB kanal kako bi se stvorili uslovi za nasipanje terena za izgradnju PPOV. Dužina kanala 220 m.