Izrada kanalizacionog sistema, Buljarica

Godina izgradnje:
Novembar 2014. - april 2015. god.

Lokacija:
Buljarica, Crna Gora.

Investitor:
Opština Budva.

Opis:
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže (Ø200) u Buljarici ukupne dužine 1800 m, sa kućnim priključcima (Ø150).