Stambena vila Jovanović, Budva

Period izgradnje:
Decembar 2009. - Avgust 2010.

Lokacija:
Budva, Crna Gora

Investitor:
Aleksandar Jovanović.

Opis:
Grubi građevinski radovi na izgradnji vile; Spratnost P+5; BRGP=1800 m2.