Sportski Centar, Žabljak

Godina izgradnje:
Jun - Decembar 2013. god.

Lokacija:
Žabljak, Crna Gora

Investitor:
Novi Volvox, Podgorica

Opis:
Zemljani, armirački, betonski, tesarski i pokrivački radovi na hali BGRP 3200 m2. Zahtevna betonska konstrukcija visokih kalkanskih zidova. Montaža lameliranih lepljenih drvenih krovnih nosača raspona 18m i 24m. Montaža termo panela. Kao i uređenje terena, izrada potpornih zidova, parkinga, unutrašnje saobraćajnice.