Rekonstrukcija i izgradnja crkve Sveti Đorđe, Prijeradi

Godina izgradnje:
Maj - Septembar 2014. god.

Lokacija:
Prijeradi-Kotor, Crna Gora.

Investitor:
Srpska pravoslavna crkva.

Opis:
Rekonstrukcija i izgradnja crkve Sveti Đorđe oštećene u zemljotresu 1979. godine.