Rekonstrukcija dela pruge, Nikšić Podgorica

Period izgradnje:
Mart - Oktobar 2011. god.

Lokacija:
Nikšić-Podgorica, Crna Gora.

Investitor:
Alpine Bau Gmbh DSD, Podgorica.

Opis:
Radovi na rekonstrukciji dela pruge Nikšić - Podgorica. Ukupo je izvedeno 2,400.0 m sigurnosnih greda, 692 temelja za elektrifikaciju, 28,300.0 m betonskih kanaleta i 190.0 m potpornih zidova.