Regulacija korita reke Vještice duž PPOV u Budvi

Godina izgradnje:
Novembar 2011. - Januar 2012. god

Lokacija:
Budva, Crna Gora.

Investitor:
Alpine Bau Gmbh Podgorica.

Opis:
Preusmeravanje toka reke Vještice u AB kanal kako bi se stvorili uslovi za nasipanje terena za izgradnju PPOV. Kanal kutijastog profila ukupne dužine 287 m.