Reciklažni centar, Žabljak

Godina izgradnje:
Septembar 2014. - Maj 2015.

Lokacija:
Žabljak, Crna Gora.

Investitor:
Opština Žabljak.

Opis:
Grubi građevinski radovi na izgradnji reciklažnog centra koji se sastoji od tri objekta: Upravne zgrade, Objekta sortirnice i Kamionske vage. BRGP=1000 m2.