Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacionog sistema, Nikšić

Godina izgradnje:
Nov 2011. - Jul 2012. god.

Lokacija:
Nikšić, Crna Gora.

Investitor:
Alpine Bau Gmbh, Podgorica.

Opis: 
Projekat obuhvata izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg gravitacionog cjevovoda (Ø250, Ø300, Ø400, Ø500) u dužini od oko 14 km, oko 2.5 km priključaka za sekundarnu kanalizacionu mrežu (Ø200) i tri pumpne stanice, kao i vraćanje gradskih saobraćajnica u prvobitno stanje (oko 16.000 m2 asfaltne konstrukcije od čega je oko 6.000 m2 spregnuto sa AB konstrukcijom).